Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2016-11-20 14:59:03

  tajwan - boss

tajwan
boss
Skąd: Śląsk
Zarejestrowany: 2010-03-30

System nie widzi telefonu

Debian8-64bit XFCE. Posiadam telefon xiaomi redmi note 3 pro z androidem 6 i miuiPolska8 na pokładzie system nie widzi telefonu chociaż jest on w trybie MTPKod:

lsusb
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 004: ID 2717:ff40 
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 006: ID 09da:054f A4 Tech Co., Ltd 
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 2109:3431 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Kod:

lsusb -v

Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0001 1.1 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0002 1x 2 bytes
    bInterval       255

Bus 004 Device 004: ID 2717:ff40 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x2717 
 idProduct     0xff40 
 bcdDevice      3.10
 iManufacturer      1 Android
 iProduct        2 Android
 iSerial         3 98b420a4
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      39
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower       500mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       4 MTP
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x001c 1x 28 bytes
    bInterval        6
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength        10
 bDescriptorType     6
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 bNumConfigurations   1
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)

Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12

Bus 008 Device 006: ID 09da:054f A4 Tech Co., Ltd 
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x09da A4 Tech Co., Ltd
 idProduct     0x054f 
 bcdDevice      2.74
 iManufacturer      1 
 iProduct        2 
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      59
  bNumInterfaces     2
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     3 Human Interface Device
   bInterfaceSubClass   1 Boot Interface Subclass
   bInterfaceProtocol   1 Keyboard
   iInterface       0 
    HID Device Descriptor:
     bLength         9
     bDescriptorType    33
     bcdHID        1.11
     bCountryCode      0 Not supported
     bNumDescriptors     1
     bDescriptorType    34 Report
     wDescriptorLength   139
     Report Descriptors: 
      ** UNAVAILABLE **
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x000d 1x 13 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     3 Human Interface Device
   bInterfaceSubClass   1 Boot Interface Subclass
   bInterfaceProtocol   2 Mouse
   iInterface       0 
    HID Device Descriptor:
     bLength         9
     bDescriptorType    33
     bcdHID        1.11
     bCountryCode      0 Not supported
     bNumDescriptors     1
     bDescriptorType    34 Report
     wDescriptorLength   73
     Report Descriptors: 
      ** UNAVAILABLE **
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0007 1x 7 bytes
    bInterval        1

Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0001 1.1 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0002 1x 2 bytes
    bInterval       255

Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0001 1.1 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0002 1x 2 bytes
    bInterval       255

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12

Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0001 1.1 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0002 1x 2 bytes
    bInterval       255

Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0001 1.1 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0002 1x 2 bytes
    bInterval       255

Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        3.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     3 
 bMaxPacketSize0     9
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0003 3.0 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      31
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12
    bMaxBurst        0

Bus 002 Device 002: ID 2109:3431 
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.10
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     1 Single TT
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x2109 
 idProduct     0x3431 
 bcdDevice      4.20
 iManufacturer      0 
 iProduct        1 
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0001 1x 1 bytes
    bInterval       12

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     1 Single TT
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      3.16
 iManufacturer      3 
 iProduct        2 
 iSerial         1 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12

Kod:

lsusb -t
/: Bus 09.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/2p, 12M
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/3p, 12M
  |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
  |__ Port 1: Dev 6, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/3p, 12M
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/3p, 12M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/3p, 12M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
  |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M

NIGDY WIĘCEJ TESTING Z KTÓRYM SĄ SAME PROBLEMY !!!

Offline

 

#2  2016-11-20 15:15:09

  arecki - Użytkownik

arecki
Użytkownik
Skąd: 44 Bronson Lane Hensonville
Zarejestrowany: 2016-03-03

Re: System nie widzi telefonu

A w trybie pamięci masowej jest widziany?

Offline

 

#3  2016-11-20 15:23:14

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: System nie widzi telefonu

Android M ma błąd, po każdym  odłączeniu USB system automatycznie przełączał się w tryb ładowania i przed każdym połączeniem na USB trzeba było to przełączać
na MTP  na nowo.

Wgraj sobie Androida  7.1, wygląda na to, że ma to poprawione (u mnie na Nexusie 7 - Cyanogen Mod 14.1).

Chociaż i tak tego nie używam, wszystkie pliki fruwają przez

Kod:

adb push
adb pull

albo przez stary, dobry SSH.

Pozdro
;-)

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2016-11-20 15:26:20)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#4  2016-12-04 20:04:14

  tajwan - boss

tajwan
boss
Skąd: Śląsk
Zarejestrowany: 2010-03-30

Re: System nie widzi telefonu

Xiaomi RN3P
Zainstalowałem pakiet

Kod:

android-tools-fastboot android-tools-adb

Ale nie dalej nie widzi telefonu.


NIGDY WIĘCEJ TESTING Z KTÓRYM SĄ SAME PROBLEMY !!!

Offline

 

#5  2016-12-04 22:04:26

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

Android M ma błąd, po każdym  odłączeniu USB system automatycznie przełączał się w tryb ładowania i przed każdym połączeniem na USB trzeba było to przełączać na MTP  na nowo.[/quote]
To nie błąd, tak już mają Androidy 6.0+ i to jest motywowane szybszą możliwością ładowania telefonu, bo w trybie charge only moduł USB nie działa, co powoduje niższe zużycie prądu, a więc szybsze ładowanie. xD Mając root, można to haknąć. Do końca jeszcze się nie wgryzałem ale myślę, ze pod koniec tygodnia ten problem uda mi się rozwiązać. Muszę tylko zrootować mojego Neffos'a Y5.

A co do samego problemu: co zwraca:

Kod:

# mtp-detect

Najlepiej wykonać to polecenie jako root i zwykły user po podłączeniu telefonu do portu USB komputera i przestawieniu mu trybu na MTP.

Ostatnio edytowany przez morfik (2016-12-04 22:05:19)

Offline

 

#6  2016-12-04 22:06:35

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: System nie widzi telefonu

To nie błąd, tak już mają Androidy 6.0+ i to jest motywowane szybszą możliwością ładowania telefonu, bo w trybie charge only moduł USB nie działa, co powoduje niższe zużycie prądu, a więc szybsze ładowanie. xD Mając root, można to haknąć.[/quote]
Ewidentny błąd, poprawiony w Andku N.


Podłączam do ładowarki, ładuje się, podłączam do kompa, działa MTP, jakoś jedno drugiemu nie przeszkadza.
Z resztą z kompa też się ładuje w czasie połączenia MTP czy ADB.

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2016-12-04 22:08:25)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#7  2016-12-04 22:11:24

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

No ładuje się ale kiedy się ładuje szybciej z działającym modułem USB czy bez? Poza tym, ty jedziesz na modowanym ROM'ie a nie na standardowym Androidzie, temu ci pewnie działa po ludzku. Rzuć okiem na: http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-mtp-enbaler-t3263467

Jeszcze widziałem gdzieś opcje, które można dodać do build.prop/default.prop , coś w stylu:

Kod:

persist.sys.usb.config=mtp,adb

Ostatnio edytowany przez morfik (2016-12-04 22:16:55)

Offline

 

#8  2016-12-04 22:22:08

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: System nie widzi telefonu

Ładuje się podobnie, od prawie zera - bateria < 10% do full w około 4h, średnio 20-25% baterii na godzinę, na ładowarce Sony (kupiłem ją z tabletem, bez jakiegoś pudełka, ale chyba ma 1A).
Wybieram się, żeby kupić ładowarkę 2 lub 3A, ale najpierw chciałem zobaczyć, czy gdzieś znajdę aktywny hub USB, który daje takie natężenia, z tym jednak jest mały problem na razie.

W każdym razie nie zauważyłem żadnej różnicy między prędkością ładowania, kiedy miałem ustawione MTP, RDNIS czy ładowanie.

Tylko w Andku M się automatycznie przełączał, jak się w Lolipopie włączyło MTP,
to miał włączone MTP na wieki, to samo w Nougacie.

Ponieważ miałem wszystkie trzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni (kupiłem grata z oryginalnym Andkierm 5.1, aktualizacja do 6.0 też oryginalny, potem migracja na CM-13 i wreszcie CM-14.1), dlatego uważam to za błąd w Marshmallow.

Aktualizacje mam co chwila:
https://download.cyanogenmod.org/?device=flo

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2016-12-04 22:34:07)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#9  2016-12-04 22:36:33

  loms - Użytkownik

loms
Użytkownik
Skąd: Tarnowskie Góry
Zarejestrowany: 2007-07-20

Re: System nie widzi telefonu

Wydaje mi się, że zakup ładowarki 2-3A to kiepski pomysł ponieważ one szybciej zużywają same ogniwo i bateria szybciej będzie słabiej trzymać.


Prawo jest jak płot, wąż się prześlizgnie, tygrys przeskoczy a bydło się nie rozbiega.

Offline

 

#10  2016-12-04 22:42:16

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: System nie widzi telefonu

[quote=loms]Wydaje mi się, że zakup ładowarki 2-3A to kiepski pomysł ponieważ one szybciej zużywają same ogniwo i bateria szybciej będzie słabiej trzymać.[/quote]
Wydaje robi wielką różnicę, Qmpel ma takiego grata, ładuje go ładowarką 2A i przez ostatnie 3 latka nic nie wybuchło, baterii też nie musiał zmieniać.

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2016-12-04 22:42:40)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#11  2016-12-05 00:02:27

  neo86 - Lubię marudzić

neo86
Lubię marudzić
Skąd: California
Zarejestrowany: 2014-06-29

Re: System nie widzi telefonu

Sobie strasznie komplikujecie życie. W kwestii wymiany plików KOMPUTER<==>SMARTFON to jak odkąd mam smartfona na androidzie to nic poza AirDroidm nie widzę. Po co po kablu się męczyć jak można bezprzewodowo?

[url=https://postimg.org/image/u8yukv823/][img]https://s25.postimg.org/u8yukv823/airdroid.jpg[/img][/url]

Gorąco Polecam: na kompa: http://web.airdroid.com/ z poziomu przeglądarki Chrome/Chromium: https://chrome.google.com/webstore/detail/airdroid/hkgndiocipalkpejnpafdbdlfdjihomd?hl=pl&utm_source=chrome-ntp-launcher
Na Smartfona: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=pl

Działa wspaniale i to na każdym systemie i z każdym smartfonem na Androidzie.

Ostatnio edytowany przez neo86 (2016-12-05 00:23:49)

Offline

 

#12  2016-12-05 07:43:20

  ciastek1981 - Użytkownik

ciastek1981
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-06-19

Re: System nie widzi telefonu

@neo86

Co do AirDroid ostatnio głośno  jest o tym, że ma poważny problem, jest zupełnie nieodporny na https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_man_in_the_middle

https://securityaffairs.co/wordpress/54020/hacking/airdroid-vulnerabilities.html

https://blog.zimperium.com/analysis-of-multiple-vulnerabilities-in-airdroid/

Ostatnio edytowany przez ciastek1981 (2016-12-05 07:58:38)


Burble, Burble, Burble ... hahaaaaaaa :D

Forum Linux Mint Polska http://forum.linuxmint.pl/

Offline

 

#13  2016-12-05 14:23:42

  ethanak - Użytkownik

ethanak
Użytkownik
Skąd: Ungwenor
Zarejestrowany: 2010-07-19
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

Nie wiem jak wy, ale ja w swojej domowej sieci trzecich osób nie mam... A airdroida używam czasami do jakichś pojedynczych zdjęć.


Nim mechaniczne larum zagrasz mi, kanalio,
głosząc nadejście Javy - śmiertelnego wroga!
[i]Zespół Adwokacki Dyskrecja[/i]

Offline

 

#14  2016-12-05 14:41:24

  Hepita - Użytkownik

Hepita
Użytkownik
Skąd: 127.0.0.1
Zarejestrowany: 2014-10-30

Re: System nie widzi telefonu

A nie prościej wystawić przez sambę udział sieciowy i dostać się do niego z telefonu?

Asus file manager ma opcje postawienia serwera plików na telefonie, na komputerze dostajesz się przez przeglądarkę

Jest jeszcze kde connect, ale to tylko dla użyszkodników kde


Arch Linux + KDE Plasma 5.12@Core i5 4460 + GTX 750 Ti + 4 GB RAM

Offline

 

#15  2016-12-05 15:29:53

  ethanak - Użytkownik

ethanak
Użytkownik
Skąd: Ungwenor
Zarejestrowany: 2010-07-19
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

Jakbym miał się dostawać z telefonu do kompa to bym użył dowolnego klienta ftp. W drugą stronę kabel jest większości przypadków najlepszym rozwiązaniem, a w razie potrzeby właśnie aplikacje typu airdroid.
Zauważ: rzadko zachodzi konieczność dobrania się do fona z drugiego końca świata przez internet - natomiast do leżącego obok na biurku nader często...


Nim mechaniczne larum zagrasz mi, kanalio,
głosząc nadejście Javy - śmiertelnego wroga!
[i]Zespół Adwokacki Dyskrecja[/i]

Offline

 

#16  2016-12-05 17:48:47

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

[quote=Jacekalex]Ładuje się podobnie, od prawie zera - bateria < 10% do full w około 4h, średnio 20-25% baterii na godzinę, na ładowarce Sony (kupiłem ją z tabletem, bez jakiegoś pudełka, ale chyba ma 1A).[/quote]
Tak ludzie z androida tłumaczyli, że szybciej ma się ładować i temu przestawili, może to w jakichś bardziej wypasionych modelach ma znaczenie.

[quote=Jacekalex]Wybieram się, żeby kupić ładowarkę 2 lub 3A, ale najpierw chciałem zobaczyć, czy gdzieś znajdę aktywny hub USB, który daje takie natężenia, z tym jednak jest mały problem na razie.[/quote]
Ja mam huba z dwoma portami 2,4 A i dają radę ładować telefony, które wspierają szybkie ładowanie. Pytanie czy twój smartfon wspiera? Bo jeśli nie to na nic ci ta ładowarka 2-3 A. Jak ja sobie tak testuje te Neffos'y od TP-LINK to tutaj C5 MAX ma w zestawie ładowarkę 2A, a z testów wychodzi, że on nawet 1A podczas ładowania nie bierze, także nie wiem po co mu taką ładowarkę dali, bo pozostałe telefony mają już normalną ładowarkę 1A.

[quote=Jacekalex]W każdym razie nie zauważyłem żadnej różnicy między prędkością ładowania, kiedy miałem ustawione MTP, RDNIS czy ładowanie.

Tylko w Andku M się automatycznie przełączał, jak się w Lolipopie włączyło MTP,
to miał włączone MTP na wieki, to samo w Nougacie.

Ponieważ miałem wszystkie trzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni (kupiłem grata z oryginalnym Andkierm 5.1, aktualizacja do 6.0 też oryginalny, potem migracja na CM-13 i wreszcie CM-14.1), dlatego uważam to za błąd w Marshmallow.[/quote]
To nie błąd ale akurat w tym wypadku ficzer. xD

Offline

 

#17  2016-12-05 17:51:28

  ciastek1981 - Użytkownik

ciastek1981
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-06-19

Re: System nie widzi telefonu

Ja tam się mocno nie znam, ale z tych informacji jasno wynika, że przejmując dane nic nie szkodzi na przeszkodzie żeby wgrać niebezpieczną aktualizację lub zmusić telefon do wykonania określonych operacji zdalnie.


Burble, Burble, Burble ... hahaaaaaaa :D

Forum Linux Mint Polska http://forum.linuxmint.pl/

Offline

 

#18  2016-12-05 18:15:20

  ethanak - Użytkownik

ethanak
Użytkownik
Skąd: Ungwenor
Zarejestrowany: 2010-07-19
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

Ja też się może nie znam - ale jak jestem sam w domu to nikt mi piwa nie podpija. A wejście jakiegoś kuflożłopa do mieszkania bym raczej zauważył...
Wielki mi błąd, że najpierw musisz wleźć do mojej sieci, a potem habrać się z telefonem.


Nim mechaniczne larum zagrasz mi, kanalio,
głosząc nadejście Javy - śmiertelnego wroga!
[i]Zespół Adwokacki Dyskrecja[/i]

Offline

 

#19  2016-12-05 18:40:15

  Bodzio - Ojciec Założyciel

Bodzio
Ojciec Założyciel
Skąd: Gorlice
Zarejestrowany: 2004-04-17
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

[quote=ethanak]Ja też się może nie znam - ale jak jestem sam w domu to nikt mi piwa nie podpija. A wejście jakiegoś kuflożłopa do mieszkania bym raczej zauważył...
Wielki mi błąd, że najpierw musisz wleźć do mojej sieci, a potem habrać się z telefonem.[/quote]
O to to to, też bronię mojego piwa jak cnoty :)


Debian jest lepszy niż wszystkie klony
Linux register users: #359018
[img]http://www.freebsd.org/gifs/powerlogo.gif[/img]
[url=https://goo.gl/photos/5XGKFkvaMimLwM2s9]Beskid Niski[/url]

Offline

 

#20  2016-12-06 09:53:55

  neo86 - Lubię marudzić

neo86
Lubię marudzić
Skąd: California
Zarejestrowany: 2014-06-29

Re: System nie widzi telefonu

[quote=ciastek1981]@neo86

Co do AirDroid ostatnio głośno  jest o tym, że ma poważny problem, jest zupełnie nieodporny na https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_man_in_the_middle

https://securityaffairs.co/wordpress/54020/hacking/airdroid-vulnerabilities.html

https://blog.zimperium.com/analysis-of-multiple-vulnerabilities-in-airdroid/[/quote]
Tak jest owszem ale takie cuda tylko w połączeniu 3G/4G/LTE (no tym mobilnym czyli jak to określa AirDroid "zdalnym" do którego trzeba mieć konto premium a na darmowym wiele nie zdziałasz mając jakieś te 300MB transferu miesięcznie do tego tak wolnym i kłopotliwym, że masakra).

Ja się łączę lokalnie przez router czyli "lokalnie" i wtedy takiego zagrożenie nie mam. [u]Nie posiadam publicznego IP od dostawcy sieci więc nie ma kto do mnie się wbić[/u]. Tak więc takich pierdół się nie boję a łączyć się zdalnie przez sieć mobilną nie będę bo muli to jak nie wiem co (w sensie jakieś 25-30 Mbps czyli tyle co daje mi sieć Play) za to "lokalnie" przesył jest tyle co daje router (obecnie mam Asusa N66U czy jak mu tam na firmware Merlina i zarówno smartfon jak i laptop kompatybilne są po sieci 5GHz i z tego co widzę ciśnie grubo po Wi-Fi w okolicach tych 400-450Mbps jak nie więcej).  :-P

[quote=Hepita]A nie prościej wystawić przez sambę udział sieciowy i dostać się do niego z telefonu?

Asus file manager ma opcje postawienia serwera plików na telefonie, na komputerze dostajesz się przez przeglądarkę

Jest jeszcze kde connect, ale to tylko dla użyszkodników kde[/quote]
Takich rozwiązań jest więcej. Firma SONY np. dodaje do swoich smartfonów aplikację taką jak "File Commander" to można sobie wymieniać za pośrednictwem sieci domowej. Ale po co szukać jakiegoś pliku jak masz ładny podział na Zdjęcia, Filmy, Wideo, Aplikacje itp w AirDroid? Jest zwyczajnie wygodniejszy a jak używasz "lokalnie" za pośrednictwem Routera (do tego jeszcze nie ma się publicznego IP sieci WAN) i nie tykasz się przesyłania plików "zdalnie" czyli przez sieć mobilną to jest to całkowicie bezpieczne.

Poza tym ja nie jestem jakąś osobowością ważną. Nie trzymam też na telefonie ważnych rzeczy. A nawet jak ktoś odczyta jakoś przez te protokoły AirDroid jaki mam numer tel. by mi psikusa zrobić podpinając mnie do płatnych subskrypcji SMS/MMS Premium to nie uda mu się to bo na Play24 wyłączyłem możliwość używania SMS Premium i ta funkcja nie działa :-P

Ostatnio edytowany przez neo86 (2016-12-06 10:18:04)

Offline

 

#21  2016-12-07 18:57:38

  tajwan - boss

tajwan
boss
Skąd: Śląsk
Zarejestrowany: 2010-03-30

Re: System nie widzi telefonu

Kod:

root@debian:/home/user# mtp-detect
Unable to open ~/.mtpz-data for reading, MTPZ disabled.
libmtp version: 1.1.8

Listing raw device(s)
Device 0 (VID=2717 and PID=ff40) is UNKNOWN.
Please report this VID/PID and the device model to the libmtp development team
  Found 1 device(s):
  2717:ff40 @ bus 4, dev 4
Attempting to connect device(s)
Android device detected, assigning default bug flags
USB low-level info:
  bcdUSB: 512
  bDeviceClass: 0
  bDeviceSubClass: 0
  bDeviceProtocol: 0
  idVendor: 2717
  idProduct: ff40
  IN endpoint maxpacket: 512 bytes
  OUT endpoint maxpacket: 512 bytes
  Raw device info:
   Bus location: 4
   Device number: 4
   Device entry info:
     Vendor: (null)
     Vendor id: 0x2717
     Product: (null)
     Vendor id: 0xff40
     Device flags: 0x18008106
Configuration 0, interface 0, altsetting 0:
  Interface description contains the string "MTP"
  Device recognized as MTP, no further probing.
Device info:
  Manufacturer: Xiaomi
  Model: Redmi Note 3
  Device version: 1.0
  Serial number: 98b420a4
  Vendor extension ID: 0x00000006
  Vendor extension description: microsoft.com: 1.0; android.com: 1.0;
  Detected object size: 64 bits
  Extensions:
    microsoft.com: 1.0
    android.com: 1.0
Supported operations:
  1001: get device info
  1002: Open session
  1003: Close session
  1004: Get storage IDs
  1005: Get storage info
  1006: Get number of objects
  1007: Get object handles
  1008: Get object info
  1009: Get object
  100a: Get thumbnail
  100b: Delete object
  100c: Send object info
  100d: Send object
  1014: Get device property description
  1015: Get device property value
  1016: Set device property value
  1017: Reset device property value
  101b: Get partial object
  9801: Get object properties supported
  9802: Get object property description
  9803: Get object property value
  9804: Set object property value
  9805: Get object property list
  9810: Get object references
  9811: Set object references
  95c1: Get Partial Object (64bit Offset)
  95c2: Send Partial Object
  95c3: Truncate Object
  95c4: Begin Edit Object
  95c5: End Edit Object
Events supported:
  0x4002
  0x4003
  0x4004
  0x4005
  0x4006
Device Properties Supported:
  0xd401: Synchronization Partner
  0xd402: Friendly Device Name
  0x5003: Image Size
  0x5001: Battery Level
Playable File (Object) Types and Object Properties Supported:
  3000: Undefined Type
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3001: Association/Directory
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3004: Text
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3005: HTML
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3008: MS Wave
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  3009: MP3
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  300b: MPEG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3801: JPEG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3802: TIFF EP
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3804: BMP
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3807: GIF
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3808: JFIF
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  380b: PNG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  380d: TIFF
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b901: WMA
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  b902: OGG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  b903: AAC
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  b982: MP4
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b983: MP2
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b984: 3GP
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  ba05: Abstract Audio Video Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba10: WPL Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba11: M3U Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba14: PLS Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba82: XMLDocument
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b906: FLAC
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
Storage Devices:
  StorageID: 0x70200001
   StorageType: 0x0004 removable RAM storage
   FilesystemType: 0x0002 generic hierarchical
   AccessCapability: 0x0000 read/write
   MaxCapacity: 31083986944
   FreeSpaceInBytes: 29712990208
   FreeSpaceInObjects: 1073741824
   StorageDescription: Karta SD (SanDisk)
   VolumeIdentifier: (null)
  StorageID: 0x00010001
   StorageType: 0x0003 fixed RAM storage
   FilesystemType: 0x0002 generic hierarchical
   AccessCapability: 0x0000 read/write
   MaxCapacity: 26282328064
   FreeSpaceInBytes: 16953843712
   FreeSpaceInObjects: 1073741824
   StorageDescription: Pamięć wewnętrzna
   VolumeIdentifier: (null)
Special directories:
  Default music folder: 0xffffffff
  Default playlist folder: 0xffffffff
  Default picture folder: 0xffffffff
  Default video folder: 0xffffffff
  Default organizer folder: 0xffffffff
  Default zencast folder: 0xffffffff
  Default album folder: 0xffffffff
  Default text folder: 0xffffffff
MTP-specific device properties:
  Friendly name: (NULL)
  Synchronization partner: (NULL)
  Battery level 96 of 100 (95%)
libmtp supported (playable) filetypes:
  Folder
  Text file
  HTML file
  RIFF WAVE file
  ISO MPEG-1 Audio Layer 3
  MPEG video stream
  JPEG file
  BMP bitmap file
  GIF bitmap file
  JFIF file
  Portable Network Graphics
  TIFF bitmap file
  Microsoft Windows Media Audio
  Ogg container format
  Advanced Audio Coding (AAC)/MPEG-2 Part 7/MPEG-4 Part 3
  MPEG-4 Part 14 Container Format (Audio+Video Emphasis)
  ISO MPEG-1 Audio Layer 2
  Abstract Playlist file
  XML file
  Free Lossless Audio Codec (FLAC)
OK.

Ostatnio edytowany przez tajwan (2016-12-07 19:03:38)


NIGDY WIĘCEJ TESTING Z KTÓRYM SĄ SAME PROBLEMY !!!

Offline

 

#22  2016-12-07 19:32:44

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: System nie widzi telefonu

W sumie nie ma wyjścia ze zwykłego użytkownika ale i tak już to nie potrzebne, bo:

Kod:

Device 0 (VID=2717 and PID=ff40) is UNKNOWN.
Please report this VID/PID and the device model to the libmtp development team
  Found 1 device(s):

Czyli standard, libmtp nie ma numerów i trzeba je zgłosić do dev'ów, by dorobili regułę dla udev'a, która umożliwi montowanie tego smartfona jako zwykły użytkownik w trybie MTP.

Można tymczasowo to rozwiązać samemu piszą regułę ale tajwan jest nieobliczany i nie wiem czy przy okazji sobie nie skasuje systemu. xD

Jak coś to dodaj se plik /etc/udev/rules.d/69-libmtp.rules i wgraj tam poniższą treść:

Kod:

ATTR{idVendor}=="2717", ATTR{idProduct}=="ff40", SYMLINK+="libmtp-%k", MODE="660", GROUP="audio", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"

I reset kompa.

Ostatnio edytowany przez morfik (2016-12-07 19:33:21)

Offline

 

#23  2016-12-08 01:39:19

  neo86 - Lubię marudzić

neo86
Lubię marudzić
Skąd: California
Zarejestrowany: 2014-06-29

Re: System nie widzi telefonu

[quote=morfik]Można tymczasowo to rozwiązać samemu piszą regułę ale tajwan jest nieobliczany i nie wiem czy przy okazji sobie nie skasuje systemu. xD

Jak coś to dodaj se plik /etc/udev/rules.d/69-libmtp.rules i wgraj tam poniższą treść:

Kod:

ATTR{idVendor}=="2717", ATTR{idProduct}=="ff40", SYMLINK+="libmtp-%k", MODE="660", GROUP="audio", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"

I reset kompa.[/quote]
Morfiku... jak mówisz i Tajwan zrobi meksyk ze sprzętem to zdecydowanie bezpieczniejszy jest AirDroid w tym przypadku do wymiany plików KOMP <==> SMARTFON.

Ostatnio edytowany przez neo86 (2016-12-08 01:39:58)

Offline

 

#24  2016-12-08 12:03:47

  loms - Użytkownik

loms
Użytkownik
Skąd: Tarnowskie Góry
Zarejestrowany: 2007-07-20

Re: System nie widzi telefonu

Tylko, że do AirDroid potrzeba bezprzewodowej karty sieciowej a nie każdy komputer stacjonarny ją ma.


Prawo jest jak płot, wąż się prześlizgnie, tygrys przeskoczy a bydło się nie rozbiega.

Offline

 

#25  2016-12-08 18:29:48

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: System nie widzi telefonu

[quote=loms]Tylko, że do AirDroid potrzeba bezprzewodowej karty sieciowej a nie każdy komputer stacjonarny ją ma.[/quote]
Wystarczy połączenie sieciowe zestawić przez BT, i można z Andkiem gadać wszystkimi protokołami sieciowymi, nie trzeba nawet AirDroida.


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)

[ Generated in 0.016 seconds, 9 queries executed ]

Informacje debugowania

Time (s) Query
0.00015 SET CHARSET latin2
0.00004 SET NAMES latin2
0.00132 SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.238.121.7' WHERE u.id=1
0.00133 UPDATE punbb_online SET logged=1721237131 WHERE ident='3.238.121.7'
0.00060 SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1721236831
0.00071 SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=29157 AND t.moved_to IS NULL
0.00008 SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring
0.00560 SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=29157 ORDER BY p.id LIMIT 0,25
0.00110 UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=29157
Total query time: 0.01093 s