Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2019-03-05 18:14:29

  trzczy - Użytkownik

trzczy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-12-16

Serwer internetu na eth i wlan - nie działa wlan

Sporządziłem serwer internetu, który ma 2 karty LAN i jedną WLAN. Wszystkie w gniazdach PCI. Karty są skutecznie połączone w bridge. Przez te LAN internet działa, ale przez WLAN niestety nie. Karta WLAN nie jest widoczna na liście  dostępnych w okolicy SSID.

Jedyne co udało mi się z niej wyciągnąć, to że w [i]iwconfig [/i] pojawia się [b]Tx-Power=20 dBm [/b]

Jest to Debian Stretch 9.8, zainstalowany bez środowiska graficznego.

Karta wlan Gemtek WPIA-116G https://wikidevi.com/wiki/Gemtek_WPIA-116G

Byłbym wdzięczny za przeanalizowanie dość obszernych listingów z tego systemu, które pokazuję poniżej. Mogę porobić jeszcze dodatkowe listingi. Zatem gdzie może być problem?

Kod:

root@ruter-adam:/home/s# wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant/ wpa_supplicant.conf -iwlp2s5 -ddd
wpa_supplicant v2.4
random: Trying to read entropy from /dev/random
Successfully initialized wpa_supplicant
Initializing interface 'wlp2s5' conf '/etc/wpa_supplicant/' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/' -> '/etc/wpa_supplicant/'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/'
rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:10
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:8
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:9
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:6
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:13
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:11
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:12
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: interface wlp2s5 in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 6 iftype 2 (STATION)
nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0x55f882080260
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=040a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=040b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=040c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=040d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=090a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=090b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=090c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=090d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=0409506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=7f506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=0801
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=06
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=0a07
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=0a11
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=1101
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=1102
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x55f882080260 match=0505
netlink: Operstate: ifindex=6 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
nl80211: driver param='(null)'
Add interface wlp2s5 to a new radio phy0
nl80211: Regulatory information - country=CO (DFS-FCC)
nl80211: 2402-2482 @ 40 MHz 20 mBm
nl80211: 5170-5250 @ 80 MHz 17 mBm
nl80211: 5250-5330 @ 80 MHz 24 mBm (DFS)
nl80211: 5490-5730 @ 160 MHz 24 mBm (DFS)
nl80211: 5735-5835 @ 80 MHz 30 mBm
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
wlp2s5: Own MAC address: 00:32:8e:32:1e:32
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlp2s5) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlp2s5) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlp2s5) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlp2s5) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlp2s5) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlp2s5) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wlp2s5: RSN: flushing PMKID list in the driver
nl80211: Flush PMKIDs
wlp2s5: State: DISCONNECTED -> INACTIVE
TDLS: TDLS operation not supported by driver
TDLS: Driver uses internal link setup
TDLS: Driver does not support TDLS channel switching
wlp2s5: WPS: UUID based on MAC address: 4efc1d9c-4037-5804-b1d4-a8dc0eb15b0a
ENGINE: Loading dynamic engine
ENGINE: Loading dynamic engine
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
wlp2s5: Added interface wlp2s5
wlp2s5: State: INACTIVE -> DISCONNECTED
nl80211: Set wlp2s5 operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: ifindex=6 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
random: Got 15/20 bytes from /dev/random
RTM_NEWLINK: ifi_index=6 ifname=wlp2s5 master=7 operstate=2 ifi_family=7 ifi_flags=0x1003 ([UP])
nl80211: Add ifindex 7 for bridge br0
nl80211: Add own interface ifindex 7
nl80211: if_indices[16]: 7
RTM_NEWLINK: ifi_index=6 ifname=wlp2s5 operstate=2 linkmode=1 master=7 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
random: Got 5/5 bytes from /dev/random
EAPOL: disable timer tick

Kod:

root@ruter-adam:/home/s# cat /var/log/syslog|grep wpa
root@ruter-adam:/home/s#

Kod:

root@ruter-adam:/home/s# dmesg |grep -P 'wlp|ath|AR'
[  1.161759] PCI-DMA: using GART IOMMU.
[  6.083610] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[  12.911878] ath5k 0000:02:05.0: registered as 'phy0'
[  13.361739] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 32 MiB
[  13.579520] ath: EEPROM regdomain: 0x10
[  13.579521] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[  13.579522] ath: Country alpha2 being used: CO
[  13.579522] ath: Regpair used: 0x10
[  13.648420] ath5k: phy0: Atheros AR2414 chip found (MAC: 0x79, PHY: 0x45)
[  13.965194] ath5k 0000:02:05.0 wlp2s5: renamed from wlan0
[  18.369804] br0: port 4(wlp2s5) entered blocking state
[  18.369807] br0: port 4(wlp2s5) entered disabled state
[  18.369900] device wlp2s5 entered promiscuous mode
[  18.383461] br0: port 4(wlp2s5) entered blocking state
[  18.383465] br0: port 4(wlp2s5) entered forwarding state
[  19.360182] br0: port 4(wlp2s5) entered disabled state
root@ruter-adam:/home/s#

Kod:

root@ruter-adam:/home/s# iwconfig wlp2s5
wlp2s5  IEEE 802.11 ESSID:off/any 
     Mode:Managed Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm  
     Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:off
     Power Management:off

Kod:

root@ruter-adam:/home/s# brctl show br0 
bridge name bridge id  STP enabled interfaces
br0  8000.00328e321e32 no  enp0s5
       enp2s7
       enp2s8
       wlp2s5

Kod:

root@ruter-adam:/home/s# ip link show|grep wlp
6: wlp2s5: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq master br0 state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
root@ruter-adam:/home/s# cat /etc/network/interfaces
auto lo br0
iface lo inet loopback

auto ppp0
iface ppp0 inet wvdial
provider orange

iface enp2s7 inet manual
iface enp2s8 inet manual
iface enp0s5 inet manual

iface wlp2s5 inet manual
wpa-driver nl80211
wpa-debug-level 1
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf


allow-hotplug br0
iface br0 inet static


bridge_ports enp2s7 enp2s8 enp0s5 wlp2s5
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
root@ruter-adam:/home/s# cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confnetwork={
  id_str="home_wifi_static"
  priority=5
  ssid="foobar"
  bssid=00:32:8e:32:1e:32
  psk=363686d31b1fda24ef401234567898fbca0faa3f35df2f8ad04a7884213e7916
  proto=RSN
  key_mgmt=WPA-PSK-SHA256
  pairwise=CCMP
  group=CCMP
  auth_alg=OPEN
  scan_ssid=0
  disabled=0
}
root@ruter-adam:/home/s#

Z góry dziękuję

Ostatnio edytowany przez trzczy (2019-03-05 18:19:13)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)

[ Generated in 0.008 seconds, 12 queries executed ]

Informacje debugowania

Time (s) Query
0.00011 SET CHARSET latin2
0.00006 SET NAMES latin2
0.00072 SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.237.0.109' WHERE u.id=1
0.00094 UPDATE punbb_online SET logged=1664256631 WHERE ident='3.237.0.109'
0.00037 SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1664256331
0.00114 DELETE FROM punbb_online WHERE ident='54.36.149.27'
0.00024 SELECT topic_id FROM punbb_posts WHERE id=323161
0.00032 SELECT id FROM punbb_posts WHERE topic_id=30858 ORDER BY posted
0.00035 SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=30858 AND t.moved_to IS NULL
0.00008 SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring
0.00066 SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=30858 ORDER BY p.id LIMIT 0,25
0.00092 UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=30858
Total query time: 0.00591 s