Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2018-03-05 19:09:55

  butek - Użytkownik

butek
Użytkownik
Zarejestrowany: 2007-09-01

Squid nie przepuszcza żadnej strony

Mam zainstalowanego squida i dansguardiana na portach 3128 i 8080.
W przeglądarce chromium nie mogę wejść na żadną stronę, natomiast w firefox-ie niektóre strony chodzą ? W logach squida mam

Kod:

1520255447.288  297 192.168.1.2 TCP_DENIED/403 4272 GET http://www.pomorska.pl/tag/sex-pl/ - HIER_NONE/- text/html
1520255447.326   0 192.168.1.2 TCP_DENIED/403 4251 GET http://server:0/squid-internal-static/icons/SN.png - HIER_NON$/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

192.168.1.2 - adres karty WAN.
Moja sieć to 172.23.198.0
server - to nazwa  serwera.

Kod:

# czyszczenie starych regul
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -X
iptables -t nat -F
# ustawienie polityki dzialania
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -s 172.23.198.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 9400 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 9401 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 9402 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 9403 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 111 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 2049 -m state --state NEW -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -m state --state NEW -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp --dport 8080 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 3128 -m state --state NEW -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -p tcp -s 172.23.198.0/24 --dport 9400 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -p tcp -s 172.23.198.0/24 --dport 9401 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -p tcp -s 172.23.198.0/24 --dport 9402 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -p tcp -s 172.23.198.0/24 --dport 9403 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -p tcp -s 172.23.198.0/24 --dport 111 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -p tcp -s 172.23.198.0/24 --dport 2049 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 9400 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 9401 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 9402 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 9403 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 111 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 2049 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p udp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p udp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p udp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p udp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p udp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p udp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 9400 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 2049 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 9401 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 9402 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.1 -p tcp --dport 9403 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p udp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p udp --dport 3128 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 9400 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 2049 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 9401 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 9402 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 172.23.198.0/24 -p tcp --dport 9403 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED

iptables -t filter -A FORWARD -s 172.23.198.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 172.23.198.0/255.255.255.0 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.23.198.0/24 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -s 172.23.198.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080

Offline

 

#2  2018-03-07 11:27:32

  lis6502 - Łowca lamerów

lis6502
Łowca lamerów
Skąd: Stalinogród
Zarejestrowany: 2008-12-04

Re: Squid nie przepuszcza żadnej strony

Podejrzewam że bez konfiga szybko odpowiedzi nie uzyskasz :)
Dużo squidem się nie bawiłem, ale stawiam na ACL

Offline

 

#3  2018-03-07 18:54:19

  butek - Użytkownik

butek
Użytkownik
Zarejestrowany: 2007-09-01

Re: Squid nie przepuszcza żadnej strony

Kod:

acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8

acl siec src 172.23.198.0/24
acl godziny_pracy time 00:01-21:30

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80     # http
acl Safe_ports port 21     # ftp
acl Safe_ports port 443     # https
acl Safe_ports port 70     # gopher
acl Safe_ports port 210     # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports

follow_x_forwarded_for deny all
acl_uses_indirect_client on
delay_pool_uses_indirect_client on
log_uses_indirect_client on

http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access deny manager
http_access allow localhost
http_access allow siec godziny_pracy
http_access deny all
request_header_access Referer deny all
request_header_access X-Forwarded-For deny all
request_header_access Via deny all
request_header_access Cache-Control deny all

http_port 172.23.198.1:3128 transparent

Jak jest przekierowanie na squid to internet na stacjach działa. Problem jest gdy jest przekierowanie dansguardiana .

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Możesz wyłączyć AdBlock — tu nie ma reklam ;-)

[ Generated in 0.007 seconds, 9 queries executed ]

Informacje debugowania

Time (s) Query
0.00012 SET CHARSET latin2
0.00005 SET NAMES latin2
0.00101 SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.239.76.25' WHERE u.id=1
0.00077 UPDATE punbb_online SET logged=1709314643 WHERE ident='3.239.76.25'
0.00042 SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1709314343
0.00054 SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=30339 AND t.moved_to IS NULL
0.00006 SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring
0.00151 SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=30339 ORDER BY p.id LIMIT 0,25
0.00079 UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=30339
Total query time: 0.00527 s